Header image  
Official Website
 
 
 

Press Releases
 
Vietnewstelevision (VNTV)
Interview with Kim Ngọc
 
Vietnam America Television
Interview with Đoàn Vi Hương
 
Báo Người Việt – Ngọc Lan
Vừa quen vừa lạ của blues, jazz, và ca trù
 
Báo Viễn Đông – Băng Huyền
Gửi trao yêu thương và nhận về hạnh phúc
 
Báo Người Việt – Ðức Tuấn
Trần Ngọc Yến ra mắt CD 'Rồi Cũng Xa'
 
 
 
copyright © 2011 Tran Ngoc Yen All Rights Reserved.

Release Date: May 2011